شورولت کوروت با لقب برترین خودرو اسپرت آمریکایی تمامی دوران شناخته می‌شود و به سختی می‌توان نمونه دیگری را از حیث ماندگاری، اصالت و محبوبیت با آن مقایسه کرد.